Logo Staples

3M - Onze ambitie voor elk leven

Delen via:
3m

De wereldwijde bevolkingsgroei ligt aan de basis van onze aanpak van de duurzaamheid van ons bedrijf en onze wereld. Met technologie als uitgangspunt werken we aan de verbetering van elk leven op de planeet; dit geeft ons de mogelijkheid om wereldwijde problemen vanuit een alomvattend perspectief aan te pakken. 

Onze beste kansen om deze problemen te overwinnen, liggen in innovatie en samenwerking en in het stimuleren van mensen om hun hart te volgen en hun creativiteit te benutten. De rol van bedrijven is essentieel maar de kracht ligt in partnerschap. Deze samenhang en samenwerking is de basis van hoe we bij 3M werken. Sinds 1902 heeft die benadering ons in staat gesteld de moeilijke problemen waarmee onze klanten worden geconfronteerd op te lossen, en dat levert steeds vaker de middelen op om de moeilijke problemen waar de mensheid voor staat aan te pakken.

Wereldwijde problemen oplossen

Naarmate de bevolking groeit, moeten uitdagingen zoals de beschikbaarheid en veiligheid van energie, schaarste aan grondstoffen, gezondheid en veiligheid, onderwijs en ontwikkeling worden aangepakt om te verzekeren dat mensen over de hele wereld een gezond, zinvol leven kunnen leiden. Daarom leggen we in onze duurzaamheidstrategie de aandacht op het overwinnen van de wereldwijde problemen die een hindernis vormen bij het verbeteren van elk leven.

Grondstoffen

minimum design of 2 pinetrees

De wereldbevolking leeft langer. Met de verhoogde druk op onze eindige natuurlijke hulpbronnen moeten we ons gaan richten op meer hernieuwbare producten en moeten we afval leren zien als een nieuwe grondstof. Door dit probleem aan te pakken, helpen bedrijven niet alleen de planeet, maar verwerven ze ook een concurrentievoordeel in de markt. 3M werkt al decennia lang aan het probleem van grondstoffen, waarbij we steeds duurzamer worden en onze klanten helpen dat ook te doen. Van producten voor voedselveiligheid met minder afval in ons gevecht tegen door voedsel overgedragen ziekten tot het gebruik van lokale, hernieuwbare of afgedankte materialen voor reinigingsproducten blijven we ons onvermoeibaar inzetten om het respect voor de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet te bevorderen.

Water

minimalist design of a raindrop

Water is de meest essentiële natuurlijke hulpbron voor het leven op aarde en voor een goed werkend ecosysteem; er moet zorgvuldig mee worden omgegaan en het verbruik op moet verantwoordelijk worden beheerd. We erkennen dat het verminderen van het waterverbruik in onze activiteiten en het verbeteren van de waterkwaliteit belangrijke elementen zijn bij het optimaliseren van onze taak als rentmeesters van het milieu. Water moet op betrouwbare wijze beschikbaar zijn om te voldoen aan de behoeften van huidige en toekomstige consumenten en de gemeenschappen waarin we actief zijn; ook moet de waterkwaliteit voldoen aan lokale regelgeving. 3M blijft actief werken aan het verminderen van de watervoetafdruk van ons bedrijf door een goed begrip en beheer, terwijl we innovatieve oplossingen leveren aan onze klanten, onder andere door geavanceerde waterfiltratiesystemen en coatingprocessen voor ondergrondse leidingen.

Energie & Klimaat

minimalist design of a plant with a plug

Toegang tot betrouwbare energie heeft een rechtstreekse invloed op alle bedrijven en gemeenschappen. De zorgen over het opwekken van energie en over emissies vragen om een systematische verandering en we zijn er om die verandering vooruit te helpen. 3M heeft altijd proactief leiderschap getoond bij de aanpak van zowel de uitdagingen als de kansen die zich voordoen bij de noodzaak energie te besparen, bij het genereren van hernieuwbare energie en bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Onze filosofie is dat vroegtijdige actie van het grootste belang is om hierin een leidende rol te vervullen en onze programma's en resultaten bewijzen ons succes. Ons 40 jaar oude Pollution Prevention Pays (preventie van vervuiling loont) programma heeft vervuiling van meer dan 2 miljoen ton lucht, water en afval voorkomen en onze producten helpen onze klanten hetzelfde te doen. Van elektronische apparaten tot datacenters, van lichtgewicht voertuigen tot efficiëntie in de bouw en van zonnecellenfolie tot de transmissiecapaciteit van elektriciteitsleidingen proberen we de wijze waarop de wereld energie genereert en verbruikt te transformeren. 

Gezondheid, veiligheid, onderwijs en ontwikkeling

minimalist design of a book
minimalist design of 2 spread hands with a first-aid cross above it

Bouwend op onze langdurige leiderschapspositie op het gebied van het milieu vergroten we voortdurend onze focus op de uitdagingen van maatschappelijke duurzaamheid. Er zijn wereldwijde gezondheids- en veiligheidskwesties; regeringen, bedrijven en consumenten stimuleren de wereldwijde vraag naar veilige en gezonde werkplekken, gezondheidszorg en oplossingen voor voedselveiligheid. Voedselvergiftiging en door water overdragen ziekten leiden jaarlijks tot de dood van 3 miljoen mensen over de hele wereld, terwijl ongeveer één op alle 20 patiënten in ziekenhuizen in een laag- of middeninkomensland een infectie oploopt tijdens de medische behandeling. Van stofmaskers en filtratie tot voedselveiligheid en medische apparaten; in samenwerkingsverbanden passen we de wetenschap toe om dagelijks het leven te verbeteren. 

Onze voetafdrukken delen - doelstellingen buiten onze activiteiten

Al sinds 1990 hebben we onszelf doelen gesteld die geholpen hebben onze eigen milieuvoetafdruk aanzienlijk te verminderen en die ons een leidende rol hebben verschaft in het rentmeesterschap van het milieu. Onze duurzaamheidsdoelstellingen tot 2025 gaan verder dan onze eigen activiteiten, doordat we de focus meer leggen op ondersteuning van de doelen en wensen die onze klanten en de samenleving stellen op gebied van duurzaamheid. Tegen de achtergrond van de wereldwijde problemen lopen die doelstellingen uiteen van het investeren in duurzame materialen en energie-efficiëntie tot een breed gerichte benadering van waterbeheer en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door onze klanten dankzij het gebruik van onze producten. Ook hebben we ons verdere doelen gesteld ten aanzien van diversiteit in ons personeelsbestand en het geven veiligheidsopleidingen gericht op de veiligheid van medewerkers en patiënten in de gezondheidszorg en in een industriële omgeving.

Onze ambitie voor elk leven

Dit alles maakt deel uit van onze betrokkenheid bij het beschermen van onze planeet terwijl we als bedrijf blijven groeien. We richten ons op de toekomst waarin we nog meer prioriteit zullen geven aan het verbeteren van levensomstandigheden door het toepassen van de wetenschappelijke kennis van 3M, en aan samenwerkingsverbanden: met onze klanten, onze partners en de samenleving.

Inge G. Thulin

Chairman of the Board, President en CEO, 3M

Delen via:

Lees verder

Contact
close

Een persoonlijk gesprek

U kunt een Staples-accountmanager bellen op het volgende nummer:

088 45 45 000

U kunt ook het onderstaande formulier invullen. Een van onze accountmanagers zal dan snel contact met u opnemen.

Get Help NL

Form
Submit