Logo Staples

Hoe u in zes stappen groenere leveranciers aantrekt

Delen via:
Staples_article

De ecoreputatie van uw bedrijf is belangrijk voor u. Het is relatief gemakkelijk om een overzicht van uw eigen prestaties op dit gebied te krijgen, maar de groene reputatie van uw leveranciers speelt ook een rol wanneer u wilt claimen duurzaam te zijn. Hieronder vindt u een aantal tips over hoe u leveranciers kunt aantrekken die duurzaamheid net zo serieus nemen als u:

1.       Stel uw eigen gedragscode op
U verwacht van uw zakenpartners natuurlijk dat zij zich houden aan plaatselijke wetten en voorschriften, maar het helpt om duidelijk aan te geven wat uw verwachtingen zijn door een eenvoudige, beknopte gedragscode op te stellen. U kunt de normen gebruiken die zijn opgesteld in SA8000 of in het Global Social Compliance Program (GSCP), of uw normen te vergelijken met die van andere bedrijven. 

2.       Evalueer potentiële leveranciers
Wanneer u nieuwe leveranciers benadert, stel dan vragen: hebben zij een milieubewuste toeleveringsketen? Welke recyclingdiensten bieden zij? Hebben zij een gedragscode? Zijn hun criteria ten aanzien van werkomstandigheden, milieumaatregelen, veiligheidsnormen en mensenrechten op hetzelfde niveau als die van u? Hoe dwingen zij sociale wetgeving en milieuwetgeving af in hun producerende landen?

3.       Bied training op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen
Training op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen kan uw werknemers helpen om weloverwogen keuzes te maken en uw leveranciers helpen hun prestaties te verbeteren.  Het is tenslotte uw commitment en uw acties die hen laten zien hoe serieus u het onderwerp van duurzaam werken neemt, zodat zij weten dat dit aspect speciale aandacht vereist. 

Whitepaper download banner

4.       Ontwikkel een samenwerkende werkrelatie 
Vraag uw leveranciers om u gedetailleerde informatie te geven over hun beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieubescherming, maar geef in het bijzonder aandacht aan het 'waarom' en 'hoe' om een betere werkrelatie op te bouwen. Een bezoek aan de fabriek zou bijvoorbeeld een prima gelegenheid zijn om uit eerste hand inzicht te krijgen in de werkmethoden en protocollen van uw leverancier.

5.       Houd de communicatielijnen open
Het is nooit te vroeg om uw verwachtingen te omschrijven. Begin tijdens het offertestadium en blijf samenwerken om ervoor te zorgen dat uw leveranciers eraan kunnen bijdragen uw duurzaamheidsdoelen te realiseren. Als uw leverancier moeite heeft aan uw verwachtingen te voldoen, moet u een duidelijk actieplan opstellen, evenals een gedefinieerde tijdlijn voor verbeteringen en een overeengekomen evaluatieproces.

6.       Rapporteer uw resultaten
Een overzicht van de prestaties van uw leveranciers in uw jaaroverzicht laat zien dat u waardering toont voor de inspanningen van uw leveranciers in het afgelopen jaar en kan vertrouwen wekken bij klanten en andere belanghebbenden. Rapportage van uw inspanningen kan ook helpen een precedent te scheppen en in de toekomst de betrokkenheid van het senior management vergroten.

Delen via:

Lees verder

Contact
close

Een persoonlijk gesprek

U kunt een Staples-accountmanager bellen op het volgende nummer:

088 45 45 000

U kunt ook het onderstaande formulier invullen. Een van onze accountmanagers zal dan snel contact met u opnemen.

Get Help NL

Form
Submit