Logo Staples

Bedrijven het is tijd om u voor te bereiden op de aankomende AVG regelgeving

Delen via:
  • Fellowes - work better

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) komt er snel aan en om uw beleid op te stellen. De nieuwe regelgeving treedt in werking op 25 mei 2018 en is van toepassing op alle Europese bedrijven, inclusief midden- en kleinbedrijf.

Wat is AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is een omvangrijke aanpassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming binnen de hele EU. Ze is van toepassing op de omgang met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot een levende persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres, Burgerservicenummer en beelden van beveiligingscamera’s van individuele personen. Het heeft betrekking op alles waarmee een levende persoon kan worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens kunnen in elektronische vorm worden bewaard of op papier staan.

Wat staat er in de AVG?
Persoonsgegevens moeten zodanig worden verwerkt dat passende veiligheid van persoonsgegevens is gegarandeerd, met inbegrip van bescherming tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen.

Zes principes van gegevensbescherming
Deze zes principes zouden het uitgangspunt moeten zijn van elke strategie met betrekking tot gegevensbescherming. Persoonsgegevens:

1. Moeten op wettelijke, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt.
2. Mogen alleen voor specifieke, expliciete en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en mogen later niet op een manier worden verwerkt die indruist tegen de oorspronkelijke doelen.
3. Moeten adequaat en relevant zijn en beperkt blijven tot wat noodzakelijk is.
4. Moeten accuraat en actueel zijn. Onjuiste informatie moet zonder vertraging worden verwerkt, gewist of gecorrigeerd.
5. Mogen niet langer dan nodig worden bewaard.
6. Moeten veilig worden verwerkt. 

Waar moet u beginnen?
Maak een audit van alle persoonsgegevens waar u als bedrijf mee te maken hebt.

1. Welke persoonsgegevens bewaart u?
Dit zijn zaken zoals klantengegevens, marketing en sales database. Belangrijk is om te weten wat voor soort data dit is. Controleer alle data en kijk of deze gegevens verwijderd moeten worden voor 25 mei.

2. Waar komen de gegevens vandaan?
Hoe verkrijgt u deze gegevens? Komt het van de personen zelf, via klanten of aangekocht via een derde partij, cookies etc.

3. Hoe gebruikt u deze gegevens?
Heeft uw bedrijf als enige toegang tot deze gegevens of verkoopt u deze gegevens door aan derde partijen? Worden de persoonsgegevens bewaard buiten de EU? Deelt u de gegevens met gegevensverwerkers?

4. Waar bewaart u deze persoonsgegevens?
Heeft u de gegevens in digitale vorm opgeslagen op uw eigen server? Heeft u papieren documenten in uw kantoor met deze persoonsgegevens? Heeft u toegankelijk beleid voor persoonsgegevens?

Het opzoeken van alle persoonsgegevens is de eerste stap die genomen moet worden om aan de AVG te voldoen.

Hierna kunnen maatregelen getroffen worden om er zeker van te zijn dat alle gegevens op papier en digitaal op de juiste manieren verwerkt worden. Om de juiste veiligheidsniveau 's te bepalen is het noodzakelijk om een beeld te hebben van potentiële risico's die zich voordoen bij het verwerken.

AVG voor papieren documenten samengevat:
Principes van gegevensbescherming AVG artikel 5(1)

Opslagbeperking – Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het beoogde doel in een vorm waarin individuele personen kunnen worden geïdentificeerd – met andere woorden: als u de gegevens niet meer nodig heeft, vernietig ze dan.

Vind hier de voor u perfecte Fellowes papiervernietiger om veilig uw documenten te vernietigen:

Delen via:

Lees verder

Contact
close

Een persoonlijk gesprek

U kunt een Staples-accountmanager bellen op het volgende nummer:

088 45 45 000

U kunt ook het onderstaande formulier invullen. Een van onze accountmanagers zal dan snel contact met u opnemen.

Get Help NL

Form
Submit