Logo Staples

Hybride werken: het nieuwe werken

  • Staples_article
Delen via:

 

Wie had een aantal jaar geleden kunnen denken dat thuiswerken zo snel ingeburgerd zou raken? De wereldwijde pandemie heeft voor grote omvormingen gezorgd voor de manier van werken. Desondanks de nodige uitdagingen, hebben veel bedrijven het nieuwe werken omarmt. Als erkend specialist in (thuis)kantoorartikelen, heeft Staples zich verdiept in het hybride werken. Zo kunnen wij altijd advies op maat leveren, ongeacht in welke sector uw werkzaam bent. Bekijk de brochure voor meer informatie over Staples en hybride werken. Graag helpen wij u, uw uitdagingen eenvoudig op te lossen.

Online bekijken

Waarom is hybride werken “hot”?

De lange geschiedenis heeft ons geleerd dat thuis een plek is waarbij het gezin samenkomt. Het kantoor (de fabriek) daarentegen was de “enige” plek waar arbeid werd verricht voor een werkgever. Met de komst van het internet begonnen deze twee werelden voorzichtig aan in elkaars vaarwater te geraken. Nieuwe tech-ondernemingen creëerde “a new way of life”. Daarmee werd ook de gangbare kijk op werk en privé opgeschud en herzien. Men kon nu zowaar ook kantoorwerkzaamheden vanuit thuis uitvoeren middels de PC, verbonden met het internet.

Gezien dit grote contrast tussen de geschiedenis en de jaren ’90 en later, werd thuiswerken als “hip en hot” beschouwd. Dé nieuwe manier van werken. Als werkgever of als onderneming bij de tijd blijven, dan is het aan te raden het thuiswerken serieus te nemen. Daarmee kunt u uw bedrijf op de kaart zetten als modern en met een aantrekkelijk werkklimaat.

Tegenwoordig is thuiswerken al een zeer vertrouwd begrip. Wat echter wél sterk in de ontwikkeling zit is de wijze waaróp er wordt thuisgewerkt. Voorheen werd al snel de associatie gemaakt dat thuiswerken iets is voor zelfstandig ondernemers, maar tegenwoordig begint dit steeds meer de standaard te worden binnen het reguliere kantoorwezen. Men heeft ontdekt dat de fusie tussen kantoor en thuis vele voordelen met zich meebrengt. Hybride is niet alleen “hot”, het is ook slim.

Wat zeggen onderzoeken over hybride werken?

Een ruime meerderheid van de thuiswerkers heeft positieve ervaringen met thuiswerken tijdens de coronacrisis en meer dan de helft verwacht vaker te blijven thuiswerken als de crisis voorbij is. Dit blijkt onder andere uit de onderzoekpublicatie ‘Thuiswerken en de coronacrisis’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van september 2020. In dit artikel zullen meerdere bevindingen vanuit dit onderzoek terugkomen.

Ook het huidige kabinetsadvies is hier passend bij, deze luidt: “ga alleen naar uw werk als u uw werk niet thuis kunt doen” (bron: Rijksoverheid, september 2021). Alles wijst erop dat we als samenleving niet meer volledig teruggaan naar 100% fysieke aanwezigheid op de werkvloer. Thuiswerken is een blijvertje.

Hoe werknemers en werkgevers het thuiswerken de afgelopen tijd hebben ervaren en hoe zij denken over de toekomst van thuiswerken, laat verschillen zien. Toch is het merendeel, ruim 60%, enthousiast over mogelijkheden die werken vanuit huis met zich mee brengen. Te bedenken: vóór de coronacrisis werkte ongeveer 1 op de 3 werkenden wel eens thuis. Slechts 6% van hen deed dit al (bijna) volledig.
Aan het begin van de coronacrisis werkte vervolgens circa 50% wel eens thuis, een groot deel van hen deed dit (bijna) volledig.

Een recenter onderzoekartikel van Rijksoverheid uit juli 2021 laat zien dat veel bedrijven werk hebben gemaakt van thuiswerken. Ten opzichte van een jaar eerder zijn de mogelijkheden om online te vergaderen bijna verdubbeld, van 52% naar 94%. Tevens bieden bijna alle bedrijven thuiswerkvoorzieningen aan, een stijging van 85% naar 96%.

Hybride werken in een uplift door de pandemie?


Veel van deze maatregelen zijn geboren uit noodzaak door de pandemie. Maar ook na de crisis verwachten bedrijven verder in te gaan zetten op thuiswerken. De helft van de huidige thuiswerkers verwacht vaker te gaan thuiswerken. Dit aandeel is in de periode maart-juli 2021 gegroeid.

Uit eerder onderzoek blijkt dat medewerkers door thuiswerken, en een goede ondersteuning door de werkgever, productiever zijn en meer ruimte hebben om werk en privé te combineren. Werkgevers blijven dus investeren in thuiswerken en willen dit nog beter gaan faciliteren. Bijvoorbeeld zodat werknemers minder op reis hoeven.

Enkele bevindingen:

  • 45% van de werkgevers wil komend jaar met voorrang investeren in online vergaderen.
  • 41% wil dat voor thuiswerken.
  • 40% wil medewerkers betere arbo-voorzieningen thuis bieden.
  • 32% geeft aan meer werk te willen maken van thuiswerkvergoedingen.
  • 26% zet nadrukkelijk in op het invoeren van flexibele werktijden.

Al met al: juist omdat corona mogelijk nog voor onbepaalde tijd aan het rijtje griep-achtige-virussen toegevoegd kan worden, begint hybride werken zich los te weken van corona. Het is steeds meer een zaak op zichzelf om ook los van de coronamaatregelen onszelf in te gaan stellen op “best of both worlds”.

Hybride werken: voordelen versus nadelen

Hybride werken bezorgt uiteraard ook gewetensvragen. Er is een constante strijd tussen het afwegen van voor- en nadelen gaande. Werknemers zien vooral het missen van collega’s en de verstoring van de werk-privébalans als nadeel van thuiswerken. Een goede onderlinge verbondenheid binnen de organisatie behouden is de uitdaging. Minder reistijd, meer autonomie en flexibele werktijden worden als absolute voordelen genoemd.

Vooral thuiswerkers met, een naar eigen zeggen, goede thuiswerkplek én goede ondersteuning door de werkgever, voelen zich productiever bij het thuiswerken. Dit is gemiddeld 62%. Deze productiviteit lijkt tussen eind maart en juli 2021 te zijn gestegen. Men is dan ook tevreden over die ontvangen ondersteuning van hun werkgever.

De meeste, vooral grotere werkgevers, geven aan dat thuiswerken de productiviteit van hun medewerkers maar beperkt heeft beïnvloed. Ongeveer 75% van hen hadden ook voor de pandemie al thuiswerkfaciliteiten. Veel van hen hebben de mogelijkheid tot thuiswerken daarna nog eens flink verbeterd.

De boodschap hierbij aan de werkgever is dus duidelijk: het faciliteren van thuiswerken zorgt voor het behoud van productiviteit bij de werknemers en een verhoogde zelf-startende mentaliteit door het gegeven vertrouwen om met een professionele inrichting thuis te mogen werken. De grootste groep werkenden verwacht daarom ook in de toekomst tussen de 1 en 3 dagen thuis te blijven werken. 10% verwacht zelfs (bijna) fulltime thuis te blijven werken.

OV-reizigers gaan vrolijker onderweg

Een interessante tweedeling is te zien bij de OV-reizigers. Zij verwachten de komende maanden (nog) vaker thuis te werken, meer dan autoreizigers. Dit sluit prachtig aan op het zeer actuele rapport van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van 09-09-2021: “Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit”. Daarin is gebleken dat meer thuiswerken het grootste, én hoogstwaarschijnlijk blijvende, effect heeft op de mobiliteit van het werkverkeer. Het aantal verplaatsingen in de spits daalt, terwijl daarvoor in de plaats meer verplaatsingen ontstaan voor overige doeleinden. Zoals winkelen, visite en toeren. Maar deze autoritten zijn vooral buiten de spits, dat scheelt dus een hoop files.

Staples ontzorgt, ook bij u thuis

Thuiswerken lijkt vooralsnog een beperkt effect te hebben op de kantorenmarkt. Of uw werkplek zich nou thuis of op kantoor bevindt, ergonomisch werken blijft van belang. Dit vermindert niet alleen de kans op fysieke klachten, het verhoogt ook de productiviteit en helpt vermoeidheid tegen te gaan. Het assortiment van Staples beschikt over de juiste artikelen voor een goede werkhouding voor u en uw medewerkers.

De grootste veranderingen gaan zich naar verwachting voordoen in het gebruik van het kantoor. Met name het herinrichten van een kantoor zodat men weer veilig en verantwoord kan samenkomen. Denk aan meer overlegruimten met online tools, en minder permanent bezette werkplekken. Het nieuwe normaal zal meer de regel zijn dan de uitzondering, wij helpen u graag om hierop in te spelen.

Staples heeft ook zelf de afgelopen anderhalf jaar niet stilgezeten. Door actief te luisteren naar onze klanten en de marktbewegingen goed in de gaten te houden, bieden wij de totaaloplossing aan voor grote organisaties, MKB’ers en ook de zzp’ers. Wij zorgen ervoor dat u en uw medewerkers verbonden en productief blijven. Bekijk de brochure voor meer informatie over Staples en hybride werken.

Online bekijken

Wat kunt u van Staples verwachten?

Een persoonlijk gesprek

Voor een oplossing die is afgestemd op uw behoeften, neemt u contact op met een van onze accountmanagers.

Let's talk in person NL

Form
Submit
Delen via:

Lees verder

Contact
close

Een persoonlijk gesprek

U kunt een Staples-accountmanager bellen op het volgende nummer:

088 45 45 000

U kunt ook het onderstaande formulier invullen. Een van onze accountmanagers zal dan snel contact met u opnemen.

Get Help NL

Form
Submit