Staples Business Advantage
Privacybeleid

Privacybeleid

Wij waarderen het vertrouwen dat onze klanten in Staples stellen. Met het oog op dat vertrouwen respecteren wij de privacy van onze klanten bij de verwerking van hun persoonsgegevens in verband met het gebruik dat zij van onze website www.staplesadvantage.nl ("Website") maken en met de transacties die zij via onze Website verrichten. In deze Privacy Policy wordt beschreven wie de verantwoordelijke is ten aanzien van de gegevens die wij over u verzamelen, om welke persoonsgegevens het gaat, wat wij daarmee doen en hoe uzelf controle houdt op het gebruik dat wij van die gegevens maken.

Wie beheert de gegevens die wij over u verzamelen?

Uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Staples Nederland BV, gevestigd te Rondebeltweg 102 1329 BH Almere Nederland en met statutaire zetel in Amsterdam, en geregistreerd in het Handelsregister van Flevoland onder nummer 33272529 ("Staples") als verantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens worden door Staples verzameld?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u ons vrijwillig verschaft op het moment dat u zich op de Website registreert of een transactie via onze Website verricht, alsmede persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen uitvoeren. Onder deze persoonsgegevens worden verstaan: titel, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, KvK-nummer en BTW-nummer (indien van toepassing), geboortedatum, geslacht, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, aflever- en factuuradres (inclusief postcode, plaats en land), telefoon- en faxnummer, soort en hoeveelheid bestelde producten of diensten, ordernummer, orderdatum, orderstatus, datum en tijdstip aflevering, orderbedrag, valuta, betalingsgegevens, zoals creditcardnummer en expiratiedatum, retourverzoeken en aan u gedane aanbiedingen, alsmede de volgende gegevens wanneer deze door u vrijwillig zijn verschaft: hoe u op onze Website terecht bent gekomen, uw visitekaartje en het aantal werknemers en de datum van oprichting van uw bedrijf wanneer u een zakelijke klant bent (gezamenlijk: "transactiegegevens").

Verder kunnen wij gebruiksgegevens verzamelen die betrekking hebben op uw gebruik van onze Website, zoals uw IP-adres, welke producten u heeft bekeken en welke producten u in uw winkelwagentje heeft geplaatst, en of u via een doorverwijspagina, via een link in een gerichte reclame-email of via een advertentie op een andere website op onze Website terecht bent gekomen. Ook kunnen wij via de doorverwijspagina en via gerichte marketing e-mails of advertenties in samenhang met uw IP-adres informatie verzamelen om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te analyseren (gezamenlijk: "gebruiksgegevens").

Wat doet Staples met mijn persoonsgegevens?

De transactiegegevens worden gebruikt om uw bestelling en betaling te verwerken, om in verband met uw bestelling contact met u te kunnen opnemen, om u gerichte marketing berichten te kunnen sturen (voor zover vereist: na uw toestemming), om retouren te verwerken, vragen aan de klantenservice in behandeling te nemen en om producten terug te halen.

Waar het een geregistreerde klant betreft, worden de gebruiksgegevens samen met de transactiegegevens, zoals informatie over eerdere aankopen (maar niet de betalingsgegevens), ook gebruikt om de producten op onze Website specifiek op uw interesses af te stemmen.

Wanneer u zich aanmeldt voor reclame en de nieuwsbrief van Staples, kunnen uw transactie- en gebruiksgegevens door Staples worden geanalyseerd om onze commerciële communicatie specifiek op uw voorkeuren af te stemmen.

Aan wie geeft Staples mijn persoonsgegevens eventueel door?

Staples maakt in verband met het functioneren van haar Website gebruik van de diensten van derden, zoals hostingproviders, website- en marketingbureaus, IT-onderhoudsbedrijven, transportbedrijven, dienstverleners die het betalingsverkeer en de BTW verificatie verzorgen en dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor extra functies op de Website waarvan u desgewenst gebruik kunt maken, zoals productrecensies. Deze dienstverleners ontvangen enkel de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen te verrichten diensten. Zij mogen uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet voor andere doeleinden aanwenden of openbaar maken.

Wanneer u zich aanmeldt voor marketing berichten en de nieuwsbrief van Staples, worden uw naam, e-mailadres en andere transactie- en gebruiksgegevens doorgegeven aan Staples Europe B.V. en Staples Inc., zodat zij uw interesses kunnen analyseren en commerciële uitingen specifiek op uw voorkeuren kunnen afstemmen. Deze entiteiten zijn namelijk verantwoordelijk voor onze Europese en wereldwijde e-mailmarketing.

Verder geven wij uw transactiegegevens door aan Staples Inc., zodat Staples Inc., de uitvoerder van terugroepingen binnen de Staples groep, contact met u kan opnemen ingeval producten moeten worden teruggeroepen.

Conform de toepasselijke wet- en regelgeving kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie en andere, door de wet daartoe aangewezen instanties of wanneer wij dit redelijkerwijze nodig achten om onze rechten of de rechten van anderen te beschermen, om letsel of schade te voorkomen, fraude aan te pakken en om naleving af te dwingen van de bepalingen en voorwaarden op onze Website.

Onze dienstverleners en andere ontvangers van persoonsgegevens kunnen buiten Europa zijn gevestigd, waar niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming wordt geboden als in uw eigen land. Voor zover wettelijk vereist, garanderen deze dienstverleners en andere gegevensontvangers een toereikend gegevensbeschermingsniveau via een 'safe harbor'-certificering of via de EU-modelbepalingen.

Hoe kan ik het gebruik en de doorgifte van mijn persoonsgegevens beperken?

Wij sturen u alleen marketing boodschappen wanneer u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde en kosteloos intrekken. Dat kunt u doen door ons te te mailen via ons contact formulier, te bellen op 088 45 45 700, te faxen op 088 45 45 001 of schrijven naar Staples Advantage Rondebeltweg 102, 1329 BH Almere.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien of actualiseren?

Het is belangrijk dat de gegevens in onze database actueel en juist zijn. U heeft het recht om de gegevens die wij over u verzameld hebben in te zien, daarin wijzigingen aan te brengen dan wel deze gegevens te verwijderen. U kunt daartoe rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice op 088 45 45 700. Wanneer u belt, moeten wij eerst uw identiteit controleren voordat wij inzage in uw persoonsgegevens kunnen geven.

Hoe kan ik met contact met Staples opnemen?

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons bellen op 088 45 45 700, faxen op 088 45 45 001 of schrijven naar Staples Advantage Rondebeltweg 102, 1329 BH Almere.

Deze Privacy Policy is op 17 februari 2015 op de Website geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

Contact
close

Een persoonlijk gesprek

U kunt een Staples-vertegenwoordiger bellen op het volgende nummer:

088 45 45 700

U kunt ook het onderstaande formulier invullen. Eén van onze vertegenwoordigers zal dan snel contact met u opnemen

Get Help NL

Form
Submit