Logo Staples
Staples Webshop

Please find below English version
 

Geachte klant,

Wij werken voortdurend aan verbeteringen in de Staples Webshop, daarom informeren wij u over het volgende.

Vanuit de terugkoppeling van een groot deel van onze klanten is gebleken dat zij een duidelijke voorkeur hebben voor het voorgaande online ordersysteem. Wij hebben er daarom voor gekozen om dit ordersysteem te blijven gebruiken, in tegenstelling tot eerdere berichten.

Om de klanttevredenheid zoveel mogelijk te verhogen, gaan we daarnaast enkele belangrijke upgrades van het online ordersysteem doorvoeren. De aankomende maanden zullen we verbeteringen aan onze productinformatie en de zoekfunctionaliteit implementeren. Tevens gaan we de single sign-on functionaliteit invoeren.

Bent u al langer klant, en was u inmiddels gemigreerd naar een ander online ordersysteem?

Binnenkort gaan wij u terugzetten naar het voorgaande ordersysteem. Deze migratie gaat vrij geruisloos. Zo worden uw oude logins weer geactiveerd en kunnen gebruikers weer verder gaan met het online ordersysteem zoals vanouds. Hierover wordt u verder geïnformeerd per e-mail.

Bent u onlangs klant geworden en maakt u gebruik van ons online ordersysteem?

Binnenkort informeren wij u wanneer wij u gaan migreren en wanneer de nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen. We zullen er alles aan doen deze transitie snel en eenvoudig te laten verlopen.

We zijn ervan overtuigd dat we u door middel van deze updates kunnen voorzien in een betere online klantbeleving.


Met vriendelijke groet,
Uw Customer Service Team van StaplesDear customer,

We are continuously working on improving the Staples Webshop and would therefore like to bring your attention to the following.

As a result of feedback from many of our customers, we have become aware of the fact that there is a clear preference for the previous online ordering system. This is why we have decided to continue to use this system, contrary to our previous messages.

In order to sustain and increase customer satisfaction, we will also implement a few important upgrades with respect to the online ordering system. Over the coming few months, we will implement improvements to our product information and search functionality. We will furthermore introduce a single sign-on functionality.

What if you have been a customer for a while, and have already migrated to the other online ordering system?

We will soon convert you back to the previous ordering system. You will barely notice this migration. Your old log-ins will be reactivated and users will be able to continue with the old online ordering system. You will receive further information about this by email.

Have you recently become a customer and are you using our online ordering system?

We will shortly let you know when you will be migrated and when the new functionality will become available. We will do all we can to ensure this transition is quick and easy.

We are confident that these updates will provide a much better online customer experience.


Kind regards,
Your Staples Customer Service Team

 

Contact
close

Een persoonlijk gesprek

U kunt een Staples-accountmanager bellen op het volgende nummer:

088 45 45 000

U kunt ook het onderstaande formulier invullen. Een van onze accountmanagers zal dan snel contact met u opnemen.

Get Help NL

Form
Submit